KÖP NU – FÅ ÉN GRATIS FÄSTINGBORTTAGARE

Råttor

Råttor kan vålla stora skador på byggnader och inventarier eftersom de med sina vassa tänder kan gnaga i stort sett alla material. De kan till och med förstöra elinstallationer. 

Det största problemet med råttor är dock risken för smittor. Då de ofta befinner sig i kloaksystem är råttor rena bakteriebomber, och människor kan bli smittade med farliga sjukdomar bara genom att röra vid något som en råtta har varit i kontakt med.

På grund av risker för smittor och sitt förstörande beteende är det alltid en bra idé att hålla råttbeståndet så lågt som möjligt. Råttbekämpning i ditt område är därför en god idé om beståndet är växande eller om de kommer allt för nära bostäder. 

Generell bekämpning av råttor

Det är mer eller mindre omöjligt att utrota råttor eftersom de lätt anpassar sig och förökar sig kraftigt. Därutöver är de motståndskraftiga mot riktigt många saker och kan leva nästan var som helst - i alla fall i södra delar av Skandinavien där det ofta är ljummet och milt väder.

Råttor kan dock framkalla så stor skada på samhället att råttbekämpning också tas på allvar av myndigheterna. Råttor kan t.ex. framkalla stora skador på vägnätet på grund av deras gångsystem. Dessutom kan de förstöra egendom för stora värden med sitt beteende.

Så om du upptäcker råttor som inte du själv kan eller skall bekämpa, kontakta din bostadsförening, kommun eller annan myndighet.

Råttbekämpning i bostäder

Om du har upptäckt råttor på vinden, i huset eller i andra bebodda ytor, som exempelvis arbets- eller uppehållsrum, skall det angripas på ett annat sätt. Du skall aldrig använda gift på dessa ställen, då det kan resultera i en olidlig stank från döda råttor och i anslutning till det ett vimmel av maskar och spyflugor.

Kommunerna i Sverige är skyldiga att bekämpa råttor, och medborgarna är skyldiga att anmäla till kommunen när de har sett råttor, eller det finns misstankar om att det förekommer råttor på något ställe. Det kostar inte något att anmäla råttor eller få besök från miljökontoret.

Brunråttan äter både växt- och animalisk föda. Spannmål och fröer utgör en stor del av födan, men den tar för sig bland annat även av insekter, sniglar, fiskar, grodor, fåglar, fågelägg och döda djur.

När råttan söker efter föda, och den stöter på ett okänt födoämne, vill den försiktigt smaka på det. Om födoämnet påverkar råttan negativt, t.ex. genom att den blir sjuk, kommer den ihåg episoden och kommer inte i framtiden att försöka äta den typ av föda. Just detta beteende gör det svårt att bekämpa råttor med gift. Det är dock möjligt att bekämpa råttor i bostäder på andra sätt. Exempelvis med råttfällor eller råttskrämmare. Hitta fler produkter för råttbekämpning nedan.

Kommer du ihåg att desinficera efter ett angrepp av exempelvis råttor eller möss? Se här