Hussyrsor

Hussyrsor tycker om värme, och då de dessutom är ljusskygga, är det i synnerhet revor och sprickor i närheten av värmerör, värmekällor och liknande som du skall rikta din uppmärksamhet mot. De håller också ofta till i varmluftskanaler. Normalt kommer hussyrsor inte att klara sig särskilt bra i moderna hus. Klimatet är för torrt, och de kan inte hitta något att lägga ägg i. Lokalt kan det dock uppstå möjligheter för äggläggning, t.ex. i hörnen och krokar i en tvättstuga, där fuktig sand och jord ansamlar sig.

Bekämpning av hussyrsor i huset

De är känsliga mot alla gängse insektmedel som kan köpas i butikerna, och en behandling av de misstänkta områdena med ett insektpuder brukar ge resultat. Där det inte är praktiskt med puder, är ett sprutmedel avsett för bruk mot krypande insekter väl lämpat. Där det finns risker för förorening av matvaror eller service, bör man dock använda ett medel godkänt till ändamålet.

Här nedan hittar du produkter för bekämpning av hussyrsor.

Läs mer

1 artiklar

per sida

1 artiklar

per sida