Tvestjärtar

Bekämpning av tvestjärtar kan göras på olika sätt, beroende av hus och problemens omfång.

En puderbehandling vid husets sockel med insektpuder skulle kunna förhindra invasionen av tvestjärtar. Om problemet finns bara på vissa ställen i huset, kan det vara tillräckligt med att företa en ”strategisk” bekämpning just där. Dörrkarmar, sprickor vid fönster och andra revor som verkar tilldragande för tvestjärtar, och där du kan se dem samla sig, kan eventuellt också behandlas.

Rör det sig om hus på plintar, är det särskilt plintarna som skall pudras. De tvestjärtar som trots allt lyckas ta sig in, bekämpas enklast genom att spruta i revor och sprickor med en vanlig insektsspray.

Läs mer

Det finns inga produkter som matchar urvalet