Mus- och råttskrämmare för utomhusbruk 400 m2 + 130

Mus- och råttskrämmare.


Håll möss och råttor borta med hjälp av ljudtekniken A-frekvens.


Den sätts direkt i ett vägguttag och innehåller inga gifter. Skrämmaren är graderad IP55 och kan därför användas även i fuktiga och oisolerade utrymmen.


TÄCKER ETT OMRÅDE PÅ 130 GRADER OCH 400 KVADRETMETER I ETT STORT RUM


Tillgängligt: 5 stk. på lager

Excl. moms: 792,80 kr Inkl moms: 991,00 kr

Vi kan vanligtvis leverera inom 2-4 arbetsdagar.

Kontakta oss om du har frågor om några av våra produkter.

Vi erbjuder givetvis 14 dagar full retur.

Säker onlinebetalning och fri frakt vid köp över 4000 SEK.

Produktbeskrivning

Detaljer

Mus- och råttskrämmare 130/400 IP55  SE TEST

Håll möss och råttor borta med hjälp av ljudtekniken A-frekvens.

Den sätts direkt i ett vägguttag och innehåller inga gifter. Skrämmaren är klassad IP55 och kan därför användas även i fuktiga och oisolerade utrymmen. 

Täcker ett område på 130 ledningsnätet och 400 kvadratmeter i ett stort rum 

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Det är viktigt att följa denna säkerhetsguide för att undvika personskador och skador på enheten.

Läs även instruktionerna innan enheten tas i bruk.

Spara bruksanvisningen för framtida användning.

Använd inte enheten om den är skadad.

Anslut endast enheten till eluttag som är IP55-klassade. Därmed kan IP55-klassificeringen upprätthållas. Kontrollera att nätspänningen matchar den som visas på enhetens märkskylt.

Låt inte apparaten användas av barn eller personer med nedsatt psykiska, fysiska eller sensoriska förmågor eller otillräcklig erfarenhet och/eller kunskap, såvida de inte noggrant övervakas eller vägleds av den person som ansvarar för deras säkerhet. Barn skall hållas under uppsyn så att inte spelar/leker med enheten.

Ta aldrig bort några delar från enheten. Placera inte saker i  öppningarna. et kan orsaka elektriska stötar!

Alla åtgärder som inte beskrivs i denna handbok ska endast utföras av ett auktoriserat servicecenter!

Sänk aldrig ner enheten i vatten eller annan vätska. Tillsammans utgör vatten och el en risk för dödsfall på grund av elektriska stötar. Enheten tål mjuka vattenstrålar men tål inte att sänkas ner i vatten.

 Undvik långvarig exponering för direkt solljus.

 Stickkontakten är verktyget för anslutning till elnätet. Apparaten slutar fungera när den kopplas bort från elnätet.

Enheten får endast användas för avsett ändamål och endast för privat bruk. GARANTI:  Produktgaranti mot eventuella tillverkningsfel gäller i 2 år. Garantin täcker däremot inte problem som uppstår på grund av att enheten utsatts för överspänning. Garantin upphör att gälla om köparen har själv gjort ändringar av enheten eller om den på annat vis överbelastats.

 Information om miljöfarligt avfall:  Gamla elektriska produkter får inte

avyttras med vanligt hushållsavfall utan ska lämnas till en återvinningsstation.

Artikelnummer

Artikelnummer

Artikelnummer 25308

Recensioner

Skriv din egen recension

Endast inloggade kunder kan skriva recensioner. Vänlige logga in eller registrera dig